صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

دستگاه Dentaport

تهران اتکال دستگاه Dentaport
  • بیش از 22 سال سابقه مداوم گلد استاندارد ( از سال ارائه 1991 Root ZX)
  • دارنده 5 پتنت مختلف
  • چهار سال وارانتی و ده سال خدمات پس از فروش
  • پیشرو در ارائه نسل های جدید اپکس فایندر
جدول مشخصات محصول

مشخصات فنی

 

بالاترین دقت در محیط های آب ، خون و بزاق 97/2%

اتصال به روتاری و کارکرد همزمان

عدم نیاز به کالیبره کردن (اتو کالیبره)

توضیحات اضافی

 

مخترع سیستم محاسبه امپدانس و فرکانس در اپکس فایندر

معرفی شده توسط کلیه Text های معتبر اندو

CD آموزشی رایگان (در هنگام تحویل دستگاه)