صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

محلول میکروتن لب 1 لیتر

رضا راد محلول میکروتن لب 1 لیتر

محلول پایه اسیدی کنسانتره ویژه پاکسازی و  جرم گیری ابزارهای دندانپزشکی

 

محلول غلیظ پاک کننده ابزارهای پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی , که برای از بین بر دن اثرات , لکه ها , سیمان , پرکننده های موقت, رسوبات و اکسیدها موثر می باشد. پایه شیمیایی محلول , اسید فسفریک می باشد. فرمولاسیون محلول قادر است تمیز کند و تمام ابزارها حتی حساس ترین آنها را از خورندگی محافظت کند.

 

جدول مشخصات محصول
مطالب مطالب مطالب