صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

ایمپلنتهای دندانی MOZOGRAU

الماس دندان ایرانیان ایمپلنتهای دندانی MOZOGRAU

 

درسال 2015 کمپانی  Mozograu  لاین جدیدی بنام  MTAبه دنیای ایمپلنت های دندانی

ارائه نمود.

 Mtaشبیه هیچ محصول مشابهه در بازارنیست.

این محصول ازنظر ساختاری هیچ تفاوتی باایمپلنت های Integral نداردواز همان کیفیت

بالای ارائه شده در Integral برخوردار است.واین سیستم که مخفف سه کلمه Multi Task Abutment

 می باشد یک نوآوری کم نظیر جهت سهولت در کار وقالب گیری می باشد که ازنظر قیمتی برای

پزشکان که پروسه پروتز رانیز خود انجام خواهند داد بسیارمقرون بصرفه خواهد بود.

زیرا دراین سیستم به جای مانت، یک اباتمنت مستقیم قرار دارد که پس از Insertنمودن فیکسچر، اباتمنت آن جداشده و پس ازاتمام Loading از همان اباتمنت می توان مجددا برای پروتزدائم استفاده نمود.همچنین دراین سیستم  Impression cap جهت قالب گیری Close موجود میباشد که به راحتی هرچه تمام امکان راحتی قالبگیری Close ودقت قالبگیری Openرابه شما خواهد داد.

به عبارتی دراین سیستم با پرداخت هزینه ای مناسب شما 4قطعه رادر یک پک خواهید اشت.این 4قطعه شامل Fixture+Abutment+Impression cap+Coverscrew می باشد.

همچنین این محصول در 3 قطر 3.75 _4.25_5 ودر ارتفاع های 8_10_11.5_13_15 عرضه می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر ازشرایط فروش، آفر وقیمت ها بابخش فروش تماس حاصل فرمائید.