صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

سمان رادیواپک Ketac Cem

جلال آرا سمان رادیواپک Ketac Cem


جدول مشخصات محصول

مزایا:

- چسبندگی شیمیایی به انامل و دنتین

- آزادسازی فلوراید

- زیست سازگاری فوق العاده

- رادیواپک

- marginal integrity

- Extremely low film thikness optimizes fit

کاربرد:

- چسباندن تمامی کراون ها و بریج های فلزی،
زیرکونیایی،آلومینا و PFM ، اینله و اونله،
پست ها و اسکروها و همچنین بندهای ارتودنسی

- Cavity Lining


Aplicap Capsule

Maxicap Capsule and Hand Mix

GLASS IONOMER

CEMENT