صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

سمان کربوکسیلات Durelon

جلال آرا سمان کربوکسیلات Durelon

سمان کربوکسیلات دائم برای کراون و بریج و همچنین لاینر ضمن آزادسازی فلوراید و همچنین ph خنثی از میزان حساسیت تا حد امکان کم می کند.

جدول مشخصات محصول

مزایا:

- حداقل ایجاد حساسیت با توجه به phخنثی

- آزادسازی فلوراید

- با چسبندگی مناسب به انامل و دنتین منجربه کاهش میکرولیکیج می گردد

- Low film thickness

- Marginal Integrity

نحوه کاربرد:

- working time:
از ابتدای مخلوط کردن 2min&30sec                     

- setting time:
از ابتدای مخلوط کردن: 10min


Self Cure

Calibrated Dispenser

Hand Mix

Maxicap Capsule

CARBOXILATE CEMENT