صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

باندینگ نسل پنج کمپانی 3M

جلال آرا باندینگ نسل پنج کمپانی 3M

(3M (Single Bond2

توتال اچ و نانوفیلر

جدول مشخصات محصول

کاربردها:

- ترمیم های کامپومر و کامپوزیت لایت کیور کلیه کلاس ها

- باندینگ ونیرهای سرامیکی در ترکیب با Rely X Veneer

- کور بیلدآپ های کامپوزیتی

- رفع حساسیت از سطوح ریشه

- ترمیم پرسلن های شکسته

- قابل استفاده بهمراه سمان های رزینی

مزایا:

- باندینگ بسیار قوی

- ذرات نانوفیلر موجود در مایع رسوب نمی کنند

- بدون نیاز به هم زدن

- قابل استفاده با کلیه کامپوزیت های لایت کیور موجود در بازار