صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

کامپوزیت packable P60

جلال آرا کامپوزیت packable P60

بسیار مناسب برای دندانهای خلفی

بهمراه فیلرهای زیرکونیا و سیلیس با استحکام بسیار بالا

جدول مشخصات محصول

کاربردها:

- ترمیم های خلفی دایرکت

(همراه با سطوح اکلوزالی)

- ترمیم های خلفی ایندایرکت شامل: inlays, onlays & veneer

Splinting -

Core Build-Ups -

مزایا:

- تراکم پذیری بالا

- زمان کیورینگ کوتاه-۲۰ثانیه ( البته با لایت کیور 3M) برای لایه هایی تا ضخامت ۲.۵ میلی متر

- شرینکیج بسیار بسیار کم نزدیک به ۱ درصد

 

شیدهای کامپوزیت P60 عبارتند از:                                                                

A3

B2

C2