صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

کامپوزیت یونیورسال میکروهیبرید Z250

جلال آرا کامپوزیت یونیورسال میکروهیبرید Z250

کامپوزیت یونیورسال میکروهیبرید قابل استفاده در کلیه ترمیم های خلفی و قدامی

جدول مشخصات محصول

کاربردها:

-ترمیم های خلفی و قدامی کلاس ۱ تا ۵

-کاسپ بیلدآپ

-کور بیلدآپ

-ترمیم های Indirect مانند inlay, onlay, veneer

مزایا:

- سابقه طولانی کلینیکی موفق

- عدم چسبندگی به اینسترومنت و فرم گیری بسیار راحت

- رادیو اپاسیتی بالا به علت وجود فیلرهای زیرکونیا- سیلیکا