صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

کامپوزیت یونیورسال نانوهیبرید Z250 XT

جلال آرا کامپوزیت یونیورسال نانوهیبرید Z250 XT

قابل استفاده در کلیه ترمیم های خلفی و قدامی

در این کامپوزیت با استفاده ازتکنولوژی نانو زیبایی و استحکام در کنار هم آورده شده و نتیجه ای قابل پیش بینی از لحاظ زیبایی و استحکام بدست خواهد آمد.

جدول مشخصات محصول

کاربردها:

- کلیه ترمیم های کلاس ۱ تا ۵ دنداندانهای خلفی و قدامی

- کور بیلدآپ

- ترمیم های ایندایرکت مانند: inlay, onlay, veneer

 

مزایا:

- پولیش پذیری فوق العاده

- کار کردن عالی و آسان

-۱۲ شید رنگی (داشتن ۲ شید اپک)

- استحکام فوق العاده

شیدهای این کامپوزیت عبارتند از:

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

C2

D3

OA2

OA3