صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

کامپوزیت یونیورسال Valux Plus

جلال آرا کامپوزیت یونیورسال Valux Plus

کامپوزیت یونیورسال و با ساختار هیبریدی با فیلرهای زیرکونیا و سیلیس

جدول مشخصات محصول

کاربرد:

- ترمیم های قدامی و خلفی

مزایا:

- مقاومت سایشی بالا

- کمترین میزان لیکیح

- قابلیت پرداخت بالا

شیدهای کامپوزیت Valux Plus عبارتند از:

A1

A2

A3

A3.5

B2