صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

کامپوزیت فلو Z350XT Flowable

جلال آرا کامپوزیت فلو  Z350XT Flowable

کامپوزیت فلو با رادیو اوپاسیته بالا

جدول مشخصات محصول

کاربردها:

- به عنوان بیس / لاینر در ترمیم های مستقیم

- ترمیم های کلاس ۳ و ۴

- فیشور سیلانت

- بازسازی ترمیم های موقت

مزایا:

- زیبایی

- پولیش پذیری بالا

- سایش کم

 

شیدهای رنگی این کامپوزیت عبارتند از:

A1,A2,A3,A3.5, A4

B1,B2

C2

D2

White

Extra white

OA3