صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

کامپوزیت یونیورسال Z350XT

جلال آرا کامپوزیت یونیورسال Z350XT

کامپوزیت یونیورسال کاملا بر پایه تکنولوژی نانو

قابل استفاده در کلیه ترمیم های خلفی و قدامی

 

جدول مشخصات محصول

کاربردها:

- ترمیم های خلفی و قدامی از کلاس ۱ تا ۵

- کاسپ بیلد آپ

- کور بیلد آپ

- کلیه ترمیم های indirect مانند inlay, onlay, veneer

مزایا:

- پولیش پذیری بسیار عالی

- تنوع رنگ در ۴ گروه دنتین، بادی، انامل و ترانسلوسنت (مجموعا ۳۶ شید رنگی)

- فلورسنسی مناسب

- تشخیص راحت تیوب با استفاده از کد رنگی

- استحکام بالا در کاربردهای خلفی و قدامی

- امکان انتخاب ۷ شید دنتین ، ۱۷ شید بادی، ۸ شید انامل و ۴ شید ترانسلوسنت

میتوان این کامپوزیت را بصورت های زیر استفاده کرد:

Single Shade -

 Dual Shade- 

 Multi Shade-