صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

محلول آماده به مصرف جهت پاکسازی

سینا گستر پیشرفته محلول آماده به مصرف جهت پاکسازی

محلول آماده به مصرف جهت پاکسازی، ضد عفونی و روغنکاری همزمان هندپیس‏ها 

OROLIN® Intra

جدول مشخصات محصول

مزایای محصول:

سه کارایی در یک محصول، تنها در یک مرحله و بدون نیاز به هوای فشرده یا هر گونه وسیله برقی (تنها در یک دقیقه)
حذف بیو فیلم و رسوبات و بالا بردن طول عمر هندپیس ها
Biodegradable (تجزیه پذیر)، فاقد آلدهید و سایر موارد مضر شیمیایی
اثر گذاری ماندگار حتی در حضور آلودگی های ارگانیک قوی مانند خون و ترشحات بدن
عدم تولید ذرات معلق (aerosol) در طول استفاده در نتیجه ایجاد ایمنی بالا برای کاربر
ثبت شده در لیست  DGHM  
دارای استانداردهای EN  اروپا و  CE 1250                       

ترکیبات :

اتانول، 1-پروپانول، روغن پزشکی و ترکیبات مجاز
طیف اثر میکروبی :
ضد باکتری، ضد قارچ، ضد ویروس                                                

موارد مصرف:

پاکسازی، ضدعفونی و روغنکاری کنترا آنگل و توربین و سایر هندپیس های دندانپزشکی
  
روش مصرف :
طی 6 مرحله آسان در کمتر از 2 دقیقه:
آداپتور مربوطه را به بطری ارولین اینترا وصل کنید.
آداپتور ارولین را به انتهای هندپیس یا توربین وصل کنید.
بطری ارولین اینترا را به طرف پایین (سر و ته) نگاه داشته و ماشه را فشار دهید تا زمانیکه مایع از سر ابزار بیرون بیاید.
مدت 60 ثانیه صبر کنید تا محلول ضد عفونی کننده  اثر نماید.
بطری ارولین اینترا را صاف کرده سپس ابزار را با دستمال یکبار مصرف نگاه داشته و ماشه را چ