صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

محلول کنسانتره ضد عفونی کننده

سینا گستر پیشرفته محلول کنسانتره ضد عفونی کننده

محلول کنسانتره پاک کننده و ضد عفونی کننده قالب های دندانپزشکی

Aseptoprint – Liquid

 

جدول مشخصات محصول

مزایای محصول:

پاکسازی و ضد عفونی همزمان (2% در 2 دقیقه یا 5/0% در 10 دقیقه )
دارای سازگاری بالا با مواد مختلف
عدم تغییر رنگ سینی های قالب گیری و جلوگیری از فیکس شدن خون و پروتئین روی مواد قالب گیری
عاری از آلدئید
سازگاری با محیط زیست
دارای استاندارد EN اروپا
ثبت شده در لیست DGHM و VAH آلمان
                                                                                           

ترکیبات :

آلکیل آمین، بنزالکونیم کلراید

طیف اثر میکروبی :

ضد باکتری ، ضد ویروس و ضد قارچ                                                                                                                 

  موارد مصرف :

ضدعفونی و پاک کردن قالب های دندانپزشکی و ابزارهای آزمایشگاه دندانپزشکی و مواد پروستتیک

روش مصرف :

ابتدا محلول را رقیق کرده سپس قالب ها را از طریق غوطه ورسازی پاکسازی و ضد عفونی نمایید.                                                                                                   

توجه: وسیله نباید بیشتر از زمان تعیین شده در معرض محلول قرار گیرد.