صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

لایت کیور مدل L5

راهیان تجارت تابان لایت کیور مدل L5


جدول مشخصات محصول

قدرت تابش حداقل 1400

سه حالت کارکرد fast - ramp - pluse

دارای صفحه نمایشگر Lcd 

دارای زمانبندی از 5 تا 40 ثانیه 

قابلیت کارکرد همزمان متصل به شارژر