صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

لایت کیور مدل 37H

راهیان تجارت تابان لایت کیور مدل 37H

 

جدول مشخصات محصول

دارای نور آبی جهت کیور و نور سفید جهت معاینه

تنها لایت کیور دارای 4 حالت کاربرد 

fast - ramp - pluse - preheating

کیورینگ کامل کامپوزیت به عمق 2-3 میلیمتر بین 5 تا 10 ثانیه

دارای قابلیت زمانبندی از 5 تا 40 ثانیه 

3 شدت خروجی قابل تنظیم 

800-1000 ، 1000-1200 ، 1200-1400 

لایت گاید متحرک 10mm 

استفاده از تراشه های ساخت آمریکا

باطری لیتیوم کمپانی BYD و طول عمر معادل 50.000 ساعت