صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

لایت کیور مدل L3

راهیان تجارت تابان لایت کیور مدل L3


جدول مشخصات محصول

دارای قدرت تابش حداقل 1000

دارای سه حالت کارکرد 

زمان بندی 20 و 10 ثانیه                 

قلمی ، خوش دست و سبک

قابلیت کارکرد همزمان متصل به شارژر