صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

لاینر خمیری نرم

دیبا طب پارس لاینر خمیری نرم

GC Initial Zr Light Reflective Liners

Fine Ceramic Paste To Mask Zirconium Oxide Frame Copings
لاینر خمیری نرم، جهت پوشش دادن سطح کور (فریم) زیرکونیومی

 

جدول مشخصات محصول
کاربرد:

 

جهت پوشش سطح کور (فریم) زیرکونیومی، به صورت لایه نازک
جهت تغییر رنگ زمینه، به صورت لایه ضخیم
ایجاد حداکثر تغییر رنگ زمینه، با استفاده از کیت GC Initial IQ Lustre Pastes NF بر روی لاینر                                                     
مزایا:

 

لاینر مخصوص کور (فریم) زیرکونیوم اکساید، با دمای پخت ۸۶۰˚C
قابل تطابق با ضریب انبساط حرارتی (CTE) انواع پودرهای سرامیکی (پرسلنی) ZR-FS: K-1 (25-500˚C) 10-6×  ۵
سهولت کاربرد، به دلیل قوام خمیری ماده
ایجاد حداکثر تغییر رنگ زمینه، با استفاده از کیت GC Initial IQ Lustre Pastes NF بر روی لاینر