صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

پودر پرسلن بلیچ

دیبا طب پارس پودر پرسلن بلیچ

GC Initial MC Bleach Set

The All-Round Ceramic System For Every Indication
پودر پرسلن بلیچ، جهت ایجاد رنگ های بسیار سفید و روشن در رستوریشن های متال سرامیک

 

جدول مشخصات محصول
کاربرد:

 

ایجاد رنگ های بسیار سفید و روشن (رنگ بلیچ) برای رستوریشن های متال سرامیک
ایجاد افکت زیبایی هنگام پودر گذاری (بر روی ماملون ها و لبه اینسایزال) در رستوریشن های متال سرامیک                                       
مزایا:

 

سرامیک زیبایی
برآورده کردن زیبایی بی نظیر، به دلیل هارمونی رنگ ها، همچنین وجود مواد فلورسنت (Fluorecent)، ترانسلوسنت (Translucent) و اپال (Opalecent)
حاوی پودرهای رنگی ویژه (افکت های رنگی)، جهت ایجاد رنگ های بسیار سفید و روشن براق
ایجاد تنوع رنگی جهت ساخت رستوریشن های زیبا مشابه دندان طبیعی، با مخلوط کردن پودر پرسلن بلیچ با سایر پودرهای پرسلن
عرضه شده به صورت کیت های مجزا برای ۵ سیستم مختلف پودر پرسلن GC Initial
سهولت کاربرد و رضایت خاطر از یادگیری آسان و سریع سیستم