صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

پروفایل محصول

لایت کیورِ LED

دیبا طب پارس لایت کیورِ LED

GC Silverlight

Cordless LED Curing Light
دستگاه لایت کیورِ LED، بدون سیم

 

جدول مشخصات محصول
کاربرد:

 

دستگاه لایت کیورِ LED، جهت کیور کردن تمام مواد لایت کیور (VLC)                                               
مزایا:

 

به دو صورت (Mode):
نوع سریع (Fast mode): 10 ثانیه، در حداکثر شدت نور
نوع آهسته (Slow mode): 20 ثانیه، با افزایش تدریجی شدت نور تا رسیدن به حداکثر میزان تابش (پس از ۳ ثانیه)
قابل ضدعفونی و استریل:
قسمت بدنه و پایه دستگاه: قابل ضدعفونی ]در صورت استفاده از محلول ضدعفونی کننده دارای pH خنثی [(pH=7)
لوله فایبراپتیک و محافظ چشمی: قابل استریل
دارای رادیومتر مجتمع، جهت کنترل برق خروجی
دارای لوله فایبراپتیک با کارایی بالا، جهت تمرکز نور
دارای طراحی ارگونومیک (Ergonomic)، با سطوحی صاف و محکم
دارای پردازشگری جهت ایجاد نور ثابت، بدون در نظر گرفتن میزان شارژ باتری