صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

عکاسی صنعتی

 عکاسی صنعتی یکی از شاخه ای عکاسی می باشد که به سفارش یک شرکت صورت می پذیرد. و به ثبت فرآیندهای تولید محصولات و تجهیزات

 می پردازد. عکاسی حرفه ای صنعتی توانایی خدمات و محصولات شرکت شما را با بهترین شرایط ممکن معرفی می نماید. این مجموعه در تمام مراحل ایده پردازی گرفته تا کارهای نهایی در کنار شما می باشد تا جایی که رضایت مشتری برآورده شود. مراحل عکاسی به دو صورت انجام می پذیرد و قطعات قابل حمل به آتلیه مجهز شرکت فرارنگ ارسال شده و با جدیدترین تجهیزات عکاسی می شود و قطعاتی که قابل حمل کردن نیستند در خود محل شرکت توسط تیم عکاسی شرکت نورپردازی شده و عکاسی می شوند.


لذت عکاسی صنعتی

گاهی اوقات عکاسی از محصولات تجربه ای لذت بخش از محصول را عرضه می کند
یکی از محققان دو نقش اساسی برای عکاسی صنعتی در نظر گرفته است
1.تهیه اطلاعات ازمحصول
2.انتقال تجربه به وسیله تصاویر از محصول
عکاسی صنعتی همان چیزی است که امتیازی واقعی و پراهمیت برای محصول است.عکاسی صنعتی از محصول باید توجهات را به خود جلب کند و گفتاری روشن داشته باشدبه عنوان مثال در تصویر تبلیغ کوکاکولا که با تجربه پیوند خورده و همواره تازه است.عکس باید به شکلی باشد که به بخشی از زندگی ذهنی مصرف کننده  تبدیل شود.
و بهای پذیرش مصرف کننده تکرار متناوب عکسها می باشد یکی از نتیجه های  فرعی این  موضوع آن است که عکسهای ارائه شده همیشه برای موثر واقع شدن به زمان طولانی نیاز دارند که چه بسا  احساسی خوشایند در  مورد کالایی خاص که در حافظه منتج می شود به طور مثال در عکاسی از شلوار جین 501هیچ ادعایی ندارد و این عکس صرفا زندگی عده ای را نشان می دهد که از پوشیدن شلوار جین 501لذت میبرند.