صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

تماس با ما

نشانی:

تهران، صندوق پستی : 435-14195

----------

تلفکس:

66594796 - 66594768 - 66564399 - 66922765  (021)

----------

ایمیل:

info@pedamag.com

----------

تلگرام:

Pezeshkdandan@

----------