صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

تعرفه تبلیغات

 

تعرفه آگهی های وب سایت تخصصی پزشک دندان | pedamag.com


کد

جایگاه بنر (Banner)

سایز (به پیکسل)

تعرفه یکماهه (تومان)

تعرفه شش ماهه (تومان)

A1

صفحه اصلی جایگاه ویژه (اسلایدشو گردشی) پر بازدید ترین بخش سایت

500*1600

700,000

3.500.000

A2

صفحه اصلی ردیف بخش نیازمندیها (بخش ویژه ثابت)

270*270

350.000

1.750.000

B

صفحه اصلی نیازمندیها (چرخشي)

270*270

250.000

1.250.000

C

صفحه لیست محصولات (چرخشی)

200*200

300.000

1.500.000

D

صفحات داخلی (رویدادها، گفتگو، ... )

200*200

300.000

1.500.000

E

درج اطلاعات شرکت ها به همراه تمامی لیست محصولات

---------

---------

300.000

 


جانمايي آگهي ها در صفحات مختلف سایت: