صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۶ مهر ۱۳۹۵  ۱۴:۵۹

برگزاری چهارمین همایش انجمن ایمپلنتولوژی ایران

برگزاری چهارمین همایش انجمن ایمپلنتولوژی ایران رئیس همایش و عضو هیئت‌مدیره انجمن ایمپلنتولوژی ایران درباره برپایی همایش گفت: انجمن ایمپلنتولوژی ایران خود را موظف می‌داند که با جزئیات کامل عوارض ناشی از درمان‌های ایمپلنت را طی یک همایش بزرگ موردبحث قرار دهد.

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛دکتر ابوالحسن مسگر زاده رئیس همایش و عضو هیئت‌مدیره انجمن ایمپلنتولوژی ایران درباره برپایی همایش گفت: طی دهه گذشته بازسازی سیستم جونده با ایمپلنت دندانی همانند درمان‌های دیگر توسط تعداد قابل‌توجهی از عزیزان دندان‌پزشک انجام می‌گیرد. روش‌های مختلف جراحی در کنگره‌ها و سمینارهای متعدد موردبحث قرارگرفته‌اند؛ مانند سایر درمان‌های دیگر کمپلیکاسیونهای ناشی از یک روش درمانی پس از مدتی نمایان می‌گردد. امروزه مسئله مشکلات و کمپلیکاسیونهای ناشی از روش درمان با ایمپلنت درر دنیا و ایران به اشکال مختلف مشاهده می‌شود. انجمن ایمپلنتولوژی ایران خود را موظف می‌داند که با جزئیات کامل عوارض ناشی از درمان‌های ایمپلنت را طی یک همایش بزرگ موردبحث قرار دهد.

دکتر شهباز ناصرمستوفی دبیر همایش و نیز دبیر علمی انجمن ایمپلنتولوژی ایران نیز در خصوص ضرورت برگزاری چهارمین همایش ایمپلنتولوژی به خبرنامه گفت:

با توجه به حساسیت درمان‌های ایمپلنت و نیز افزایش برخی مشکلات و شکایات در این زمینه انجمن ایمپلنتولوژی ضمن تعاملی که با نمایندگان سازمان‌های نظام پزشکی، دادسرای جرائم پزشکی… داشته، بر آن شد تا طی تمهیداتی حمایت از همکاران دندان‌پزشک را که درنهایت به حمایت از حقوق بیمار نیز منجر می‌شود در سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد.

تهیه و تنظیم کوریکولوم مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نیز همایش با موضوع اصلی Complications @Failure in Implant dentistry (Prevention-Management) را در راستای همین اهداف به‌منظور بهره‌گیری از تجربیات ارزنده نخبگان سراسر ایران برگزار می‌نماید.

 

 

دکتر حسین بهنیا رئیس هیئت‌مدیره انجمن ایمپلنتولوژی ایران نیز برگزاری این همایش را در راستای سیاست‌ها و اهداف انجمن ایمپلنتولوژی ایران دانسته و معتقد است:  هیئت‌مدیره انجمن ایمپلنتولوژی همواره کوشیده است با در نظر گرفتن حقوق بیماران و همچنین مدنظر قرار دادن خواست‌ها و نیازهای جامعه دندان‌پزشکی، سطح درمان و سلامت جامعه را ارتقاء دهد. برگزاری همایش‌ها و محافل علمی، نیل به این اهداف را ممکن می‌سازد. برگزاری چهارمین همایش انجمن ایمپلنتولوژی به‌منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی مهارت و دانش همکاران در راستای سیاست‌ها و اهداف انجمن ایمپلنتولوژی ایران است؛ که امید است با حضور مفید همکاران در این همایش که سعی شده است از پیشکسوتان و اساتید مجرب و فرهیخته استفاده شود، بخشی از رسالت خویش را محقق سازیم.

 

منبع :انجمن دندانپزشکی ایران

  //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

اخبار مرتبط

نظرات