صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۹ شهریور ۱۳۹۵  ۱۳:۳۲

چهارمین همایش انجمن ایمپلنتولوژی ایران 28 الی 30 مهرماه 1395

چهارمین همایش انجمن ایمپلنتولوژی ایران 28 الی 30 مهرماه 1395 پیام دکتر ابوالحسن مسگرزاده، رییس همایش انجمن ایمپلنتلوژی ایران به همکاران دندانپزشک ...

همکاران ارجمند

همانطور که همه اطلاع داریم در طی دهه گذشته بازسازی سیستم جونده با ایمپلنت دندانی همانند درمانهای دیگر توسط تعداد قابل توجهی از عزیزان دندانپزشک انجام میگیرد. روش های مختلف جراحی در کنگره ها و سمینار های متعدد مورد بحث قرار گرفته اند. مانند سایر درمان های دیگر، کمپلیکاسیونهای ناشی از یک روش درمانی پس از مدتی نمایان میگردد.

امروزه مسئله مشکلات و کمپلیکاسیونهای ناشی از روش درمان با ایمپلنت در دنیا و ایران به اشکال مختلف مشاهده می شوند.

انجمن ایمپلنتولوژی ایران خود را موظف میداند که با جزئیات کامل عوارض ناشی از درمان های ایمپلنت را طی یک همایش بزرگ مورد بحث قرار دهد.

بدین منظور همایش تحت عنوان:

(Complication & Failures in Implant dentistry (prevention - management

برگزار نماید. خواهشمند است تاریخ و محل برگزاری آنرا در تقویم خود یادداشت فرمائید.

"همایش انجمن ایمپلنتولوژی در مورد عوارض درمان با ایمپلنت"

28 تا 30 مهرماه 1395 - هتل المپیک

به امید دیدار شما در همایش فوق  

دکتر ابوالحسن مسگرزاده        

رییس همایش انجمن ایمپلنتولوژی ایران

 //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

نظرات