صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵  ۱۲:۱۳

دستگاه طراحی ایمپلنت شرکت دانش‌بنیان در کنگره 56

دستگاه طراحی ایمپلنت شرکت دانش‌بنیان در کنگره 56 رئیس پنجاه‌و‌ششمین کنگره بین‌المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران گفت:رونمایی از پودر استخوانی ازتولیدات داخل برای اولین بار در کشور و دستگاهی پیشرفته برای طراحی و جراحی‌های مربوط به ایمپلنت که توسط یک شرکت دانش‌بنیان داخلی تولید خواهد شداز اتفاقات مهم این کنگره است...

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛تاجرنیا، با بیان اینکه امسال ۵۲ سخنران از ۲۰ کشور دنیا در پنجاه‌و‌ششمین کنگره بین‌المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران حضور خواهند داشت به وجه تمایز کنگره امسال با سال‌های گذشته اشاره و تأکید کرد: همزمانی این کنگره با دو اتفاق مهم باعث شده وجه بین المللی آن بیشتر نمود یابد و شاید برای اولین بار است که با این تعداد از کشورهای مختلف منطقه در کشور ما حضور دارند و می‌توانند با توانمندی‌های علمی و عملی دندان‌پزشکان ما از نزدیک آشنا ‌شوند.

 

 وی با بیان اینکه فلسفه وجودی این گونه همایش‌ها ارتقاء دانش و مهارت‌های عملی دندان‌پزشکان کشور برای ارائه خدمات بهتر به مردم است،‌گفت: از اتفاقات مهم این کنگره رونمایی از یک پودر استخوانی تولید داخل برای اولین بار در کشور و یک دستگاه پیشرفته برای طراحی و جراحی‌های مربوط به ایمپلنت است که توسط یک شرکت دانش‌بنیان داخلی تولید خواهد شد.

 

منبع:سینا

//پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

 

اخبار مرتبط

نظرات