صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۳۱ فروردین ۱۳۹۵  ۱۴:۵۷

بررسی آسیب های جسمی در دندانپزشکان/تمرینات پیشگیرانه (بخش دوم)

بررسی آسیب های جسمی در دندانپزشکان/تمرینات پیشگیرانه (بخش دوم) یکی دیگر از شایعترین نواحی در معرض آسیب در میان دندانپزشکان ناحیه کمر می باشد ...

از دیگر نواحی در معرض آسیب در بین دندانپزشکان کمر می باشد. این ناحیه به سبب تحمل وزن تنه و اندام های فوقانی ، سر و گردن متحمل فشارهای بسیاری است که به سبب موقعیت شغلی دندانپزشکان این فشارها به دلیل خم بودن از ناحیه کمر جهت انجام کار بر روی بیمار چند برابر می باشد. 
درمورد آناتومی ، این ناحیه از 5 مهره و دیسک های بین مهره ای ، مفاصل بین مهره ای ، اعصاب بین مهره ای ، عضلات متصل و لیگامان ها و کپسول های مفصلی و فاشیاها تشکیل شده است که همگی علاوه بر راست نگه داشتن ستون فقرات و متحرک نگه داشتن مهره ها از نخاع و اعصاب بین مهره ای محافظت می کنند.

 

 

 

وضعیت نشستن دندانپزشکان بر روی صندلی حین درمان بیماران موجب ایجاد فشارهای بسیار زیاد در کمر ایشان  می شود و در صورت طولانی بودن این فشار و نبود استراحت احتمال بروز فتق دیسک ، اسپاسم و ضعف عضلانی بسیار بالا می باشد که عوارض به صورت درد ، در موارد شدیدتر بی حسی ، سوزن سوزن شدن و انقباض های شدید عضلانی (به خصوص در عضلات پشت ساق پا) و در موارد بسیار شدید افتادگی مچ پا و ناتوانی در قدم برداشتن خود را نشان می دهد ، حتی گاها منجر به مشکلات تخلیه مثانه و روده نیز می شود. علائم از ناحیه اطراف مهره ها در کمر شروع شده به پهلوها ، لگن ، ران ، ساق و حتی انگشتان پا کشیده می شود.

 

 

در ادامه تمریناتی که می تواند به تقویت عضلات کمر ، کشیدگی عضلات و بافت های کوتاه شده و برگرداندن ثبات به ناحیه ی کمر کمک کننده  باشد آورده شده ، تمرینات برای آسیب های ناحیه کمر متناسب با اختلال موجود کاملا اختصاصی می باشد ، با این وجود تمریناتی که در ادامه آورده می شود براساس شایع ترین آسیبات ناحیه کمر می باشد.

1. دروضعیت به شکم خوابیده دراز کشیده سر در یک طرف و دست ها کنار بدن قرار دارند سپس چند نفس عمیق کشیده (30 ثانیه الی 2 تا 3 دقیقه)

2. در وضعیت به شکم خوابیده دراز کشیده با فشار بر ساعد و کتف دستان سعی کنید سر را بالا ببرید (5ثانیه حرکت را حفظ کرده تا 10 بار تکرار کنید)

3. در وضعیت به شکم خوابیده دراز کشیده با فشار برکف دست و صاف کردن آرنج سر و قسمت فوقانی کمر خود را بلند کنید (30 تا 40 ثانیه وضعیت را حفظ کرده و 10 بار تکرار کنید)

4. در حالت ایستاده دستها را به کمر گرفته و سر و تنه را به عقب ببرید.

5. در حالت طاق باز دراز کشیده یک پای خود را خم نموده و با دست ها پشت زانو را گرفته و به سمت شکم خود ببرید چند لحظه این وضعیت را حفظ کرده و برای سمت مقابل نیز انجام دهید

6. روی صندلی نشسته ، پاها را به میزان عرض شانه باز کرده به سمت پاها خم شده مچ یکی از پاها را بگیرید

 

7. در حالت طاق باز  دراز کشیده ، هردو زانو را خم ، کف پاها روی زمین سعی کنید گودی کمر را به تخت فشار دهید.

 

 

8. در حالت طاق باز دراز کشیده ، هر دو زانو در حالت خم قرار گیرد ، پایی که درد در آن سمت احساس می شود صاف کرده و به حدود 20 تا 30 سانتی متر از زمین بلند کنید

 

9. در حالت نشسته قرار گیرید ، یک پا را صاف قرارداده و پای دیگر را خم کنید ، سعی کنید تا مچ پای صاف را بگیرید.

 

10. در حالت طاق باز روی تخت طوری قرار گیرید که لگن روی تخت و پاها از تخت آویزان باشد ، یک پا را در شکم جمع کنید.

 

 

11. در حالت طاق باز دراز کشیده دست خود را در دو طرف مثانه قرار دهید ، هم زمان ناف خود را به داخل و بالا حرکت دهید.

 

12. در هر حالتی قرار دارید سعی کنید با تصور داشتن ادرار جلوی ریزش ادرار خود را بگیرید.

13 . انجام تمرینات هوازی

 

14. طاق باز دراز بکشید هر دو زانو را خم کرده به طوری که کف پاها روی تخت قرار گیرد مچ یکی از پاها را روی زانوی پای دیگر قرار داده و با دست پایی که روی زمین قرار دارد در شکم جمع کنید

 

 

احتیاط  !!!
درصورت تشدید علائم حین انجام تمرینات ، از ادامه آن خودداری نمائید.

نویسنده: فیزیوتراپیست لیلا بخشی

اخبار مرتبط

نظرات