صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۱۶ بهمن ۱۳۹۶  ۱۱:۴۰

فروش درصد بالایی از تجهیزات پزشکی قاچاق به دندانپزشکی ها

فروش درصد بالایی از تجهیزات پزشکی قاچاق به دندانپزشکی ها رئیس بازرسی اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در قاچاق تجهیزات پزشکی نمی‌توان لیست خاصی از اجناس قاچاق و غیر قانونی را ارائه کرد گفت: درصد بالایی از تجهیزات پزشکی قاچاق به خریداران غیر بیمارستانی مانند صاحبان دندانپزشکی‌ها و مراکز زیبایی و لیزر فروخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛حسین عظیم زاده در خصوص لیست تجهیزات پزشکی قاچاق در کشور گفت: در قاچاق تجهیزات پزشکی نمی‌توان لیست خاصی از اجناس قاچاق و غیر قانونی را ارائه کرد چرا که هر تجهیزاتی که از لحاظ قیمتی برای متخلفان سود بیشتری داشته باشد در چرخه غیرقانونی وارد کشور می‌شوند.

وی افزود: براساس تجارب به دست آمده از نظارت‌های بازرسی، درصد بالایی از تجهیزات پزشکی قاچاق به در حوزه‌هایی که خریدار خصوصی و غیر بیمارستانی است، فروخته می‌شود. این در حالی است که اقلام آزمایشگاهی، دستگاه‌های داندانپزشکی، دستگاه‌های لیزر و زیبایی که خارج از چارچوب بیمارستانی خریداری می‌شوند نیز بیش از اقلام دیگر، قاچاق می‌شوند در حالی که تهیه این اقلام برای بیمارستان ها تحت نظارت های دقیق انجام می شود

رئیس بازرسی اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: ساماندهی ونظارت بر خرید و فروش تجهیزات پزشکی بیش از دیگر اقلام انجام می‌شود چرا که این تجهیزات با سلامت مردم سرو کار دارد؛ بنابراین دانشگاه‌های علوم پزشکی و اداره کل تجهیزات پزشکی وظیفه رسیدگی به اینگونه تخلفات را برعهده داشته و در صورت مشاهده از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود. این در حالی است که قاچاق تجهیزات بالای ۱۰ میلیون تومان، از موارد کیفری محسوب شده و به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود.

وی درباره نحوه اختصاص تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌های خصوصی و دولتی عنوان کرد: تجهیزات پزشکی براساس تعداد تخت‌های بیمارستانی به بخش خصوصی و دولتی تعلق می‌گیرد. در حال حاضر حدود ۶۰۰ مرکز درمانی دولتی و ۴۰۰ مرکز درمانی غیر دولتی در کشور وجود دارد که براساس استاندارد‌های موجود و گزارش معاونین درمان از تجهیزات پزشکی بهره مند می‌شوند.

 

عظیم زاده اذعان داشت: بخش غیردولتی شامل تأمین اجتماعی، نیرو‌های مسلح، و بیمارستان‌های خصوصی و بخش دولتی تمامی بیمارستان‌های زیر مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی را شامل می‌شود.

 

منبع:میزان

   //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

   

نظرات