صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۱۵ بهمن ۱۳۹۶  ۱۰:۳۵

بهداشتکاران دهان و دندان و خدمات سطح یک دندانپزشکی

بهداشتکاران دهان و دندان  و خدمات سطح یک دندانپزشکی معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تاثیر بالای انجام خدمات سطح یک دندانپزشکی در سطح روستاها، گفت: بهداشتکاران دهان و دندان می‌توانند این اقدام را انجام دهند و نیاز نیست که خدمات را به قیمت گران ارائه کنیم بلکه می‌توان خدمات را با کیفیت بالا و قیمت کم ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت  اظهار کرد: مراکز جامع خدمات سلامت و یونیت‌های مستقر در آن ظرفیت بسیار خوبی است تا در شیفت بعد ازظهر، دندانپزشکان بتوانند با ساز و کار‌هایی که از سوی معاونت بهداشت مشخص می‌شود، به مردم خدمات دندانپزشکی بدهند و این اقدام می‌تواند موجب کاهش پرداختی مردم شود.

 

وی ادامه داد: پرداختی مردم در حوزه سلامت از حدود ۶۳ درصد قبل از اجرایطرح تحول سلامت به حدود ۴۳ تا ۴۵ درصد رسیده و حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد از پرداختی مردم در حوزه سلامت، مربوط به هزینه‌های دندانپزشکی است چراکه ۹۰ تا ۹۲ درصد از خدمات این حوزه، در دست بخش خصوصی بوده است.

سهم 8 درصدی بخش دولتی در ارائه خدمات دندانپزشکی

رئیسی اظهار کرد: سهم بخش دولتی در ارائه خدمات دندانپزشکی، ۸ درصد بود و یکی از اقداماتی که باید در جهت کاهش پرداختی مردم در حوزه سلامت انجام دهیم، توسعه دندانپزشکی و ارائه خدمات آن به مردم است.

 

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تاثیر بالای انجام خدمات سطح یک دندانپزشکی در سطح روستاها، گفت: بهداشتکاران دهان و دندان می‌توانند این اقدام را انجام دهند و نیاز نیست که خدمات را به قیمت گران ارائه کنیم بلکه می‌توان خدمات را با کیفیت بالا و قیمت کم ارائه کرد.

 

 

رئیسی با بیان اینکه برای یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش آموز در کشور اقدامات پیشگیرانه سلامت دهان و دندان انجام شده است، یادآور شد: حدود ۶۰ درصد از دانش آموزان دندان پوسیده دارند و ارائه خدمات پیشگیرانه برای دانش آموزان به معنی کاهش پرداختی از جیب مردم است.

 

منبع:خبرنگاران جوان

   //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

   

نظرات