صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۱۵ بهمن ۱۳۹۶  ۰۹:۱۹

ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی در تعرفه بخش خیریه

ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی در تعرفه بخش خیریه مصوبه دولت درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و تعیین سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستانهای مشمول توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این مصوبه ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی: ۶۰۰ر۹ ریال تعیین گردید.

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۴/۱۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵-  تصویب کرد:

۱- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

الف – ارزیابی و معاینه پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی در مراکز خیریه

تبصره ۱- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می­توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۲- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه­دار در صورتی می­توانند از تعرفه­های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۳- متوسط زمان ارزیابی و معاینه برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می شود.

ب – سقف ضرایب تعرفه ­های خدمات تشخیصی و درمانی:

۱- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی: ۶۰۰ر۹ ریال.

۲- ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت­های سلامت بر مبنای کای واحد: (۶۰۰ر۲۸۵) ریال.

۳- ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت(به استثنای خدمات کدهای ۷ و ۸) که با علامت # مشخص شده‌اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شود، یکسان و با ضرایب تعدیل شده: (۰۰۰ر۱۶۲) ریال.

۴- ضریب ریالی کلیه خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت (کدهای ۷ و۸ کتاب) (۵۰۰ر۱۴۷) ریال.

۳- سهم سازمان‌های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به شرح زیر تعیین می شود:

الف – معادل نود (۹۰ %) درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب – معادل هفتاد (۷۰ %) درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.

 

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­ جمهور این مصوبه را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت امور اقتصادی و دارایی  وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده است.

 

منبع:مهر

   //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

   

نظرات