صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۱۴ بهمن ۱۳۹۶  ۰۸:۵۰

با ارتقای سلامت دهان می‌توانیم تخت‌های بیمارستانی را خالی کنیم

با ارتقای سلامت دهان می‌توانیم تخت‌های بیمارستانی را خالی کنیم عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی گفت: متولیان حوزه سلامت و سایر متولیان سلامت محور باید بدانند که وقتی از ارتقای سلامت دهان صحبت می‌کنیم مفهو‌مش این است که با رسیدگی به این عرصه می‌توانیم تخت‌های بیمارستانی را خالی کنیم.

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛محمد حسین خوشنویسان عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: سلامت دهان فقط مسئله زیبایی و جویدن نیست بلکه این حوزه ارتباط  با بیماری‌های سیستماتیک دارد و اگر مراقبت لازم انجام نشود افراد درگیر عوارض متعدد و هزینه‌های دو چندان درمان خواهند شد.

وی افزود: اگر مراقبت لازم از دهان نشود افراد درگیر بیماری‌های سیستماتیک می‌شوند و اگر فردی دچار این بیماری‌ها باشد با نادیده گرفتن سلامت دهان تشدید بیماری را مشاهده خواهد کرد.

 خوشنویسان بیان کردمتولیان حوزه سلامت و سایر متولیان سلامت محور باید بدانند که وقتی از ارتقای سلامت دهان صحبت می‌کنیم مفهمو‌مش این است که با رسیدگی به این عرصه می‌توانیم تخت‌های بیمارستانی را خالی کنیم و این مسئله ارتباط نزدیکی  با میزان اعتبارات و فشار‌هایی که بر دولت و خانواده‌ها دارد و می‌تواند با توجه به آن، این فشارها را کاهش داد و شاهد کیفیت زندگی بهتری بود.

ارتقای سلامت دهان و دندان نیازمند فرهنگ سازی است

این دندانپزشک گفت: سلامت دهان و دندان موضوعی است که نیازمند فرهنگ سازی و آموزش است که خوشبختانه تفاهم نامه‌ای در مدارسبا توافق وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش انجام شده تا مسئولان بهداشتی وارد مدارس شوند و دانشکده‌های دندانپزشکی و کل تیم بهداشتی در کشور به کار گرفته شوندکه شاهد ارتقای سلامت دهان و کاهش آمار پوسیدگی‌ةهای دندان جامعه باشیم.

وی بیان کرد: مسئله بهداشت دهان مربوط به یک نفر نیست زیرا برخی از گروه‌ها در معرض خطر نظیر سالمندان و کودکان که کمتر می‌توانند از خودشان مراقبت کنند بیشتر در تهدید بیماری‌های سلامت دهان هستند و تمام گروه‌ها باید به این مخاطبان کمک کنند و از حیث آموزش پیشگیری اقدامات مفیدی را انجام دهند.

عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی گفت: با مشارکت بین بخشی باید زمینه‌های لازم فراهم شود تا در آینده نزدیک نظیر کشورهای پیشرفته به ویژه اسکاندیناوی که بیش از یک ربع قرن است که پوسیدگی در میان آنها شناخته شده نیست ما هم با ایجاد شرایط و تسهیلات مبد‌ائی برای کیفیت زندگی و ارتقای سلامت دهان مردم باشیم.

 

وی در پایان یادآور شد: سلامت دهان مقدم بر زیبایی است و افراد جامعه میز باید بدانند که سلامت دهان و دندان را مقدم بر زیبایی تلقی کنند و با مراجعه به تبلیغات نادرست درگیر عوارض متعدد از افراد غیر حرفه‌ای نشود.

 

منبع:خبرنگاران جوان

   //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

   

نظرات