صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۱۳ بهمن ۱۳۹۶  ۱۶:۲۳

تعرفه بینابینی برای خدمات دندانپزشکی پیشنهاد وزارت بهداشت

تعرفه بینابینی برای خدمات دندانپزشکی پیشنهاد وزارت بهداشت معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این که تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی بسیار پایین است گفت: پیشنهاد وزارت بهداشت در مورد تعرفه های خدمات دندانپزشکی ایجاد تعرفه بینابینی میان تعرفه خصوصی و دولتی است تا هم هزینه لوازم مصرفی تامین شود و هم دندانپزشک تمایل داشته باشد تا با تعرفه بینابینی خدمت ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛دکتر قاسم جان‌ بابایی بر ضرورت ایجاد تعرفه بینابینی برای ارائه خدمات دندانپزشکی تاکید کرد.

وی در خصوص تعرفه خدمات دندانپزشکی گفت: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی بسیار پایین است و تعرفه دولتی حتی نمی‌تواند هزینه لوازم مصرفی در دندانپزشکی را بدهد.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این که تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی نسبتا بالا است، اظهارکرد: دندانپزشکان به دلیل مقرون به صرفه نبودن ارائه خدمات با تعرفه دولتی، حاضر به ارائه خدمات دندانپزشکی با این تعرفه نیستند چرا که دریافتی آنها در حدی نیست که رضایتشان جلب شود و منطقی هم نیست.


وی افزود: پیشنهاد وزارت بهداشت در مورد تعرفه های خدمات دندانپزشکی ایجاد تعرفه بینابینی میان تعرفه خصوصی و دولتی است تا هم هزینه لوازم مصرفی تامین شود و هم دندانپزشک تمایل داشته باشد تا با تعرفه بینابینی خدمت ارائه دهد.

 

جان بابایی در پایان گفت: این پیشنهاد باید به شورای عالی بیمه برود و مصوبه بگیرد تا اجرایی شود.

 

منبع:ایسنا

   //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

   

نظرات