صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۱۱ بهمن ۱۳۹۶  ۱۱:۵۶

پاکسازی کامل دندان ها با دوش مخصوص دندان

پاکسازی کامل دندان ها با دوش مخصوص دندان به تازگی دوشی مخصوص دندان ها ساخته شده است. این دستگاه به طور کامل دندان ها را پاکسازی می کند. برای استفاده از آن کافی است که دستگاه را به شیر آب حمام متصل کرد. این دوش مخصوص دارای سه سر مختلف است.

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛به تازگی دوشی برای پاکسازی کامل دندان ها با سه سر مختلف ساخته شده است.

 

به تازگی دوشی مخصوص دندان ها ساخته شده است. این دستگاه به طور کامل دندان ها را پاکسازی می کند. برای استفاده از آن کافی است که دستگاه را به شیر آب حمام متصل کرد. این دوش مخصوص دارای سه سر مختلف است.

 

منبع:مهر

   //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

   

نظرات