صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۳ بهمن ۱۳۹۶  ۱۵:۵۰

تحول بزرگی در حوزه پژوهش با برنامه ثبت بیماری ها

تحول بزرگی در حوزه پژوهش با برنامه ثبت بیماری ها معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: برنامه ثبت بیماری‌ها در دانشکده‌های دندانپزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، مامایی و پزشکی اجرا می‌شود واگر تحقیقات دانشکده ها در مسیر ثبت بیماری ها حرکت کند بی شک شاهد تحول بزرگی در حوزه پژوهش این دانشکده هاخواهیم بود.

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛پروفسور نجفی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  گفت: ۴ دانشکده دندان پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری ، مامایی و پزشکی جزو دانشکده هایی هستند که دانشگاه برای آنها برنامه ثبت بیماری ها را در نظر گرفته است.


وی بیان کرد: دو طرح در حیطه پرستاری و مامایی برای این دانشکده در نظر گرفته شده است و با توجه به عدم وجود محدودیت بودجه در خصوص ثبت بیماری ها ؛ جهت افزایش این تعداد مشکلی وجود ندارد.


رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: اگر تحقیقات دانشکده در مسیر ثبت بیماری ها حرکت کند بی شک شاهد تحول بزرگی در حوزه پژوهش این دانشکده خواهیم بود.

وی افزود: برنامه ثبت بیماری ها از جمله کاربردی ترین نوع تحقیقات بوده و بهترین راه حل برای گام برداشتن در مسیر حل مشکلات جامعه به واسطه تحقیقات است .

نجفی با بیان اینکه اعضای هیات علمی از جمله مهترین ارکان دانشکده هستند و نباید توانمندی آنان هدر رود، افزود: فعالیت اعضای هیات علمی که به عنوان مربی به ارائه خدمت مشغول هستند نیز در زمینه تحقیقات و فناوری امری ضروری است و باید آنان نیز در طرح های بزرگ مشارکت داده شوند.

 

 

منبع:خبرنگاران جوان

   //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

   

 

نظرات