صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۳ بهمن ۱۳۹۶  ۱۳:۲۹

اصفهان صادر کننده يونيت هاي دندانپزشکي به دیگر کشورهاست

اصفهان صادر کننده يونيت هاي دندانپزشکي به دیگر کشورهاست رييس اتحاديه لوازم پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي اصفهان با اعلام اينکه اصفهان صادرکننده يونيت دندانپزشکي به ديگر کشورهاست گفت: امسال وضعيت واردات لوازم پزشکي و آزمايشگاهي به کشور و اصفهان نسبت به گذشته کمتر و توليد کنندگان داخلي در حال رقابت با نوع مشابه خارجي هستند.

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛رييس اتحاديه لوازم پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي اصفهان گفت: 300 واحد صنفي لوازم پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي داراي پروانه کسب در اصفهان مشغول به کارند و 40 الي 50 واحد هم براي دريافت پروانه کسب در دست اقدام هستند.

امين الله برخي درباره وضعيت بازار کسب و کار اين صنف اظهار داشت: امسال به دليل رکود بازار لوازم پزشکي، تعدادي از واحدهاي صنفي تعطيل کردند.

وي همچنين با اعلام اينکه اصفهان صادرکننده يونيت دندانپزشکي به ديگر کشورهاست گفت: امسال وضعيت واردات لوازم پزشکي و آزمايشگاهي به کشور و اصفهان نسبت به گذشته کمتر و توليد کنندگان داخلي در حال رقابت با نوع مشابه خارجي هستند. در اين راستا چند توليد کننده لوازم پزشکي و دندانپزشکي در اصفهان مشغول به فعالت هستند و بيمارستان ها هم با توجه به کيفيت جنس، متقاضي محصول داخلي مي باشند و مهمتر اينکه اصفهان امسال صادرات در بخش دندانپزشکي را داشته و توانسته يونيت دندانپزشکي به کشورهاي متقاضي صادر کند.

برخي، در خصوص مشکلات واحدهاي صنفي لوازم پزشکي و آزمايشگاهي به مطالبات معوقه از دانشگاه علوم پزشکي اشاره و عنوان کرد: تعامل خوبي بين اتحاديه و دانشگاه برقرار است ولي با توجه به اينکه دانشگاه با کمبود بودجه مواجه است، اين موضوع در پرداخت بدهي ها تاثير گذاشته است. پيرو اين ما هم مدت يک سالي است که از دانشگاه مطالبه داريم و در صورت تحقق مي توانيم مشکلات ديگررا حل و فصل کنيم.

 

به گفته برخي، طرح نظام سلامت در کاهش درآمد واحدهاي صنفي لوازم پزشکي نقش داشته است زيرا قبل از اجراي اين طرح، افراد بيمار از جمله خريداران نقدي لوازم پزشکي بودند ولي با اجراي طرح نظام سلامت مقرر شد بيمارستان ها براي تامين عمده اي لوازم پزشکي، با واحدهاي صنفي وارد عمل شود که در نهايت ميزان مطالبات واحدهاي صنفي از بيمارستان ها دولتي را افزايش داد.

 

منبع:نصف جهان

   //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

   

نظرات