صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۲۱ دى ۱۳۹۶  ۱۲:۰۹

اطلاعیه کمیسیون انجمن های پزشکی درباره انتخابات انجمن دندانپزشکان

اطلاعیه کمیسیون انجمن های پزشکی درباره انتخابات انجمن دندانپزشکان پیرو شکایات متعدد واصله به دبیرخانه کمیسیون انجمن ها در مورد انتخابات انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران جلساتی جهت بررسی این شکایات برگزار شد و انتخابات، برای ایجاد شرایطی برابر برای داوطلبین، در روز 1396/10/21 برگزار نگردد.

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛عدم برگزاری انتخابات هیئت مدیره در دوره 6ماهه تمدید شده پس از انقضای رسمیت سه ساله هیئت مدیره، عدم پذیرش آیین نامه انتخابات علیرغم تشکیل کمیته انتخابات، ایجاد شرایط کاندیداتوری پیچیده و درخواست مدارک متعدد، دعوت به حضور کاندیداها در دفتر انجمن جهت تسلیم مدارک بررسی شد و طی نامه ای در تاریخ 1396/10/17 از انجمن درخواست شد انتخابات جهت بررسی کامل تر این شکایات به تعویق افتد و در تاریخ دیگری با رعایت ضوابط برگزار شود.

لیکن با ارسال مکاتبات انجمن و ریاست کمیته انتخابات و مراجعات حضوری تصمیم به تشکیل جلسه فوری کمیته تخلفات انجمن ها گرفته شد که در تاریخ 1396/10/18 کمیته تشکیل و اعتراضات و دفاعیات انجمن را استماع و درخواست کردند کمیسیون انجمن های علمی تشکیل شود که گزارش خود را اعلام کنند.

نتیجه جلسات کمیسیون انجمن های علمی

لذا کمیسیون انجمن های علمی به صورت فوق العاده در تاریخ 1396/10/19 با حضور اعضاء کمیسیون و کمیته تخلفات تشکیل شد و پس از استماع گزارش کمیته تخلفات و بحث و تبادل نظر تصمیم ذیل اتخاذ شد:

اعضای جلسه با اکثریت قریب به اتفاق مصوب کردند با توجه به وظیفه نظارتی کمیسیون جهت ایجاد شرایط برابر و عادلانه برگزاری انتخابات و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق آن دسته از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره که با طرح شکایت، درخواست رسیدگی کرده اند، ضمن ادای احترام به اعضای انجمن و حق انتخاب فرد فرد اعضاء همانگونه که به موجب نامه فوق الاشعار نیز اعلام شد، انتظار دارد جهت رعایت حقوق شهروندی و پرهیز از هرگونه شبهه در برگزاری انتخابات، همچنین ایجاد شرایطی برابر برای داوطلبین، انتخابات انجمن در روز 1396/10/21 برگزار نگردد. در این جهت و در اجرای تبصره ماده 13 اساسنامه انجمن، نماینده کمیسیون در مجمع (1396/10/21) حاضر نخواهد بود وبه لحاظ عدم حضور نماینده کمیسیون، انتخابات فاقد رسمیت لازم بوده و قانوناً اثری بر آن مترتب نخواهد شد.

 

رجاء واثق دارد اعضاء محترم انجمن نهایت هماهنگی لازم را با کمیسیون انجمن های علمی وزارت در این جهت معمول خواهند داشت.

 

منبع:خبرنگاران جوان

   //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

   

نظرات