صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۱۱ دى ۱۳۹۶  ۱۳:۰۰

نیاز بیماران خاص به خدمات دندانپزشکی، اولویت وزارت بهداشت

نیاز بیماران خاص به خدمات دندانپزشکی، اولویت وزارت بهداشت مشاور معاون درمان وزارت بهداشت در امور درمان بیماری‌ها با بیان اینکه نیاز بیماران خاص به خدمات دندانپزشکی به عنوان یک اولویت وزارت بهداشت می باشد گفت: این بیماران یک سری خدمات سرپایی نیاز دارند، مانند بهداشت دهان و دندان دوره‌ای، خدمات پایه، خدمات ارتودنسی و خدمات تخصصی که برخی خدمات برای این گروه بیماران باید تحت بیهوشی باشد.

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛دکتر جمشید کرمانچی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های بیماران خاص، دریافت خدمات دندانپزشکی است، گفت: نیاز بیماران خاص به خدمات دندانپزشکی به عنوان یک اولویت وزارت بهداشت، جزو سیاست‌های کشوری است.

 

وی در نشست سراسری روسا و کارشناسان امور دندانپزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی در مورد راه‌اندازی مراکز دندانپزشکی برای بیماران خاص نیازمند دریافت خدمات دندانپزشکی گفت: نیاز بیماران خاص به خدمات دندانپزشکی به عنوان یک اولویت وزارت بهداشت، جز سیاست های کشوری است و امکان و پتانسیل این خدمات به مدد طرح تحول سلامت در سه سال اخیر به وسیله دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایجاد شد.

وی افزود: طرحی را با عنوان توسعه کلینیک‌های ویژه آغاز کردیم با این هدف که بتوانیم میزان ارائه خدمات سرپایی را از 20 درصد به 50 درصد افزایش دهیم و در این راستا دانشگاه‌های علوم پزشکی باید از این ظرفیت در برنامه‌های خود برای ارتقای سلامت دندانپزشکی استفاده کنند.

وی ادامه داد: 6440 مطب در قالب 250 کلینیک در 212 شهر در حال ساخت و یا آماده بهره‌برداری است و در تمام کلینیک‌ها بخشی را به واحد ارائه خدمات دندانپزشکی اختصاص داده‌ایم.

مشاور معاون درمان وزارت بهداشت در امور درمان بیماری‌ها با بیان اینکه در تمام دانشگاه‌ها برای این کار پتانسیل وجود دارد و باید به بهترین شکل این فضاها مدیریت شوند، خاطرنشان کرد: از آنجا که ارائه این خدمات بر اساس جمعیت و بیمار بود، در کنار خدمات دندانپزشکی، آزمایشگاه و رادیولوژی نیز لحاظ کردیم.

وی گفت: نیاز بیماران خاص به خدمات دندانپزشکی به عنوان یک اولویت وزارت بهداشت، جزو سیاست‌های کشوری است، زیرا یکی از دغدغه‌های بزرگ بیماران خاص، دریافت خدمات دندانپزشکی است که خیلی از مراکز ارائه نمی‌دهند.

کرمانچی تصریح کرد: این بیماران یک سری خدمات سرپایی نیاز دارند، مانند بهداشت دهان و دندان دوره‌ای، خدمات پایه، خدمات ارتودنسی و خدمات تخصصی که برخی خدمات برای این گروه بیماران باید تحت بیهوشی باشد.

مشاور معاون درمان وزارت بهداشت در امور درمان بیماری‌ها تاکید کرد: مراکز جامعی را برای ارائه خدمات به بیماران خاص در مناطق مختلف پیش بینی کردیم که هدف اصلی ما یعنی محافظت مالی و دسترسی عالی به خدمات سلامت را دنبال می‌کند.

 

منبع:ایسنا

   //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

   

نظرات