صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۲۷ آذر ۱۳۹۶  ۱۵:۳۴

واگذاری نظارت های وزارت بهداشت در حوزه کالاهای کلاس خطر A

واگذاری نظارت های وزارت بهداشت در حوزه کالاهای کلاس خطر A مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت گفت: مسئولین فنی تجهیزات پزشکی براساس ساز و کارهایی که تعیین شده است، نظارت بر این حوزه ها را از جانب وزارت بهداشت برعهده خواهند گرفت و به عبارت دیگر، نظارت های وزارت بهداشت در حوزه کالاهای پزشکی کلاس خطر A به مسئولین فنی واگذار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛دکتر رضا مسائلی در اولین همایش مسئولین فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور که صبح امروز در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، افزود: نقش مسئولان فنی تجهیزات پزشکی در کشور کلیدی است، آنها باید در این دوره بسیار موثر و فعال عمل کنند و در این راستا نیز تلاش می شود، برنامه های هدفمندی برای آنها طراحی و اجرا شود.

دکتر مسائلی با بیان اینکه برنامه هایی که طراحی شده کمک می کند تا با مسئولین فنی تعامل بیشتری داشته باشیم، ادامه داد: مسئولین فنی، افرادی متخصص و دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط هستند که ظرف 10 سال گذشته براساس ضوابط حوزه مدیریت تجهیزات پزشکی آموزش دیده اند و برنامه ما این است که با آنها همکاری بیشتری داشته باشیم

وی خاطرنشان کرد: برنامه ای که در دستور کار قرار گرفته است، نظام رتبه بندی مسئولین فنی کشور است؛ به این معنا که مسئولین فنی باید در بازآموزی ها شرکت کنند و از طرفی مسئولین فنی که به تجهیزات پزشکی با کلاس خطر بالا رسیدگی می کنند، بر همان اساس آموزش می بینند

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه تمام فرآیندها را تحت وب طراحی کرده ایم، تصریح کرد: براین اساس پرتالی طراحی شده و آن را رونمایی خواهیم کرد که تمام فرآیندهای مسئولین فنی را با مشارکت خودشان مدیریت می کند

وی گفت: مسئولین فنی باید همواره مورد بازآموزی قرار بگیرند و لذا براساس دستوالعمل ها و ضوابط ملی و بین المللی، دوره های بازآموزی را برای مسئولین فنی در دستور کار قرار داده ایم که مداومت آن موجب برقراری ارتباط دو طرفه و موثر با مسئولین فنی تجهیزات پزشکی در کشور می شود

دکتر مسائلی بیان کرد: اقدام دیگری که از اهمیت بیشتری برخوردار است، واگذاری مسئولیت های وزارت بهداشت در حوزه کالاهای کلاس خطر A به مسئولین فنی است، یعنی مسئولین فنی تجهیزات پزشکی براساس ساز و کارهایی که تعیین شده است، نظارت بر این حوزه ها را از جانب وزارت بهداشت برعهده خواهند گرفت و به عبارت دیگر، نظارت های وزارت بهداشت در حوزه کالاهای کلاس خطر A به مسئولین فنی واگذار خواهد شد

 

منبع:وبدا

   //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

   

نظرات