صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۱۳ آذر ۱۳۹۶  ۱۲:۱۷

همکاری دندانپزشکان با موسسه خیریه «وحدت» در قاب مهربانی

همکاری دندانپزشکان با موسسه خیریه «وحدت» در قاب مهربانی یکشنبه ۱۲ آذر مصادف با روز جهانی معلولان، گروهی از عکاسان برای حمایت از افراد کم‌توان ذهنی-حرکتی ، نمایشگاهی با عنوان «قاب مهربانی» به همت موسسه خیریه «وحدت» برگزار کردند، این موسسه مردم‌نهاد با همکاری پزشکان و مربیان خیر در بخش های فیزیوتراپی، کاردرمانی ، دندانپزشکی و آموزش، خدمات تخصصی ارائه می‌کند.

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛یکشنبه ۱۲ آذر مصادف با روز جهانی معلولان، گروهی از عکاسان برای حمایت از افراد کم‌توان ذهنی-حرکتی و آشنایی بیشتر عموم مردم با محدودیت‌ها و نیازهای این قشر، نمایشگاه گروهی با عنوان «قاب مهربانی»  برگزار کردند.این نمایشگاه برای ترویج فرهنگ مهرورزی و حمایت از دختران توانخواه، به همت موسسه خیریه «وحدت» که از ۱۸۶ مددجو نگهداری می‌کند، در ساختمان این موسسه برگزار شد. این  مرکز  از سال ۱۳۵۹ با هدف نگهداری شبانه‌روزی از دختران توانخواه بالای چهارده سال با عارضه‌ی معلولیت ذهنی و جسمی شروع به کار کرده است. این موسسه مردم‌نهاد با همکاری پزشکان و مربیان خیر در بخش های فیزیوتراپی، کاردرمانی ، دندانپزشکی و آموزش، خدمات تخصصی ارائه می‌کند.

 

منبع:ایسنا

   //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

   

نظرات