صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۲۳ آبان ۱۳۹۶  ۱۱:۲۶

جایگاه ویژه زیست مواد در دندانپزشکی و لزوم تربیت متخصصین این رشته

جایگاه ویژه زیست مواد در دندانپزشکی و لزوم تربیت متخصصین این رشته دبیر مشاور علمی در دوازدهمین همایش انجمن سالانه دندانپزشکان عمومی ایران گفت: جایگاه ویژه زیست مواد در دندانپزشکی و اهمیت اجرای پژوهش‌ها، تحقیقات و تألیفاتی که همه روزه در دنیا صورت می‌گیرد و نیاز‌هایی که در این رابطه در دانشکده‌های دندانپزشکی ایران احساس می‌شود، لزوم تربیت متخصصین این رشته را بیش از پیش آشکار می‌کند.

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛دکتر طاهره السادات جعفرزاده کاشی در آستانه برگزاری دوازدهمین همایش انجمن سالانه دندانپزشکان عمومی ایران افزود: علم زیست مواد دندانی یکی از علوم پایه در دندانپزشکی است که به عنوان یک شاخه مهم در ساخت، طراحی و ارزیابی مواد دندانپزشکی دارای جایگاه ویژه‌ای در اکثر کشور‌های جهان است.

وی گفت: مواد مورد استفاده در دندانپزشکی شامل انواع فلزات و آلیاژها، سمان‌ها، ترکیبات گچ و مواد قالب گیری، پلیمرها، کامپوزیت‌ها، انواع رزین‌ها، سرامیک و چینیو مواد پرکننده ریشه، است.

دبیر مشاور علمی در دوازدهمین همایش انجمن سالانه دندانپزشکان عمومی ایران افزود: این مواد اغلب از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند از یک سو با انجام آزمایش‌های دقیق، خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی تحت بررسی و ارزیابی قرار و از طرف دیگر بررسی‌های جامع فیزیولوژیکی و بیولوژیکی صورت می‌گیرد تا زیست سازگاری و عوارض بیولوژیک مواد تعیین شود.

جعفرزاده کاشی با اشاره به اینکه گسترش روز افزون کاربرد مواد دندانی سبب شد که در اوایل قرن نوزدهم طرح استاندارد کردن مواد دندانی مورد توجه قرارگیرد و دستورالعمل‌های استاندارد توسط مؤسسه استاندارد بین المللی ایزو تهیه شود گفت: اگر در نسل اول زیست مواد دندانی تنها خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مناسب مدنظر قرار می‌گرفت و از دیدگاه بیولوژیکی، بی ضرر بودن یا به عبارتی inert بودن این مواد کافی بود؛ با ظهور نسل دوم، بیواکتیو بودن یا به عبارتی ایجاد پیوند‌های شیمیایی با بافت‌های اطراف نیز مدنظر قرار گرفت و گذار از مهندسی مواد به سمت مهندسی بیولوژیک در سنتز زیست مواد دندانی اهمیت خود را نشان داد.

وی افزود: رشته زیست مواد دندانی از رشته‌های علوم پایه دندانپزشکی است که محصول محور و خدمات محور است و دانش آموختگان آن به درک و شناخت لازم از ترکیب شیمیایی و کاربرد انواع مواد پلیمر، سرامیک، فلز، و کامپوزیت مورد استفاده دردندانپزشکی در ابعاد ماکرو، میکرو، و نانو رسیده و این مواد را از تمامی جهات فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیک وفیزیولوژیک مورد بررسی قرار می‌دهند و بر اساس خواص مورد بررسی به طراحی و سنتز زیست مواد دندانپزشکی مناسب اقدام می‌کنند.

جعفرزاده کاشی با بیان اینکه کشف سلول‌های بنیادی در بیولوژی سلولی و مولکولی، منجر به تحول بدیعی در روش‌های درمانی شده که امروزه جایگاه آن در تولید و بازسازی بافت‌های دهانی آسیب دیده نیز شناخته شده است، گفت: در سال‌های اخیر، دندانپزشکی با هدف ترمیم و بازسازی ساختمان‌های دندانی، شروع به استفاده از سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت کرده است که به آن دندانپزشکی بازساختی می‌گویند.

وی افزود: نانو مواد نیز امروزه کاربرد زیادی در حیطه‌های مختلف دندانپزشکی شامل تشخیص، درمان و جلوگیری از بیماری‌های دهان و دندان یافته اند.

دبیر مشاور علمی در دوازدهمین همایش انجمن سالانه دندانپزشکان عمومی ایران گفت: جایگاه ویژه زیست مواد در دندانپزشکی و اهمیت اجرای پژوهش‌ها، تحقیقات و تألیفاتی که همه روزه در دنیا صورت می‌گیرد و نیاز‌هایی که در این رابطه در دانشکده‌های دندانپزشکی ایران احساس می‌شود، لزوم تربیت متخصصین این رشته را بیش از پیش آشکار می‌کند.

 

دوازدهمین همایش علمی سالانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۹ تا ۲۲ دی به مدت ۴ روز در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار خواهد شد.

 

منبع:واحد مرکزی خبر

   //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

   

نظرات