صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۱۶ آبان ۱۳۹۶  ۱۲:۴۷

یکسان‌ سازی تعرفه‌های دندانپزشکی دردانشگاه علوم پزشکی لرستان

یکسان‌ سازی تعرفه‌های دندانپزشکی دردانشگاه علوم پزشکی لرستان رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نشست با اعضای هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی با اشاره به یکسان‌سازی تعرفه‌های دندانپزشکی گفت:در این راستا جلسه‌ای را با معاون درمان برگزار خواهیم کرد تا با بررسی موضوع در جلسات آتی هیأت امنا مطرح شود و در صورت تأیید اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛کوروش ساکی در نشست با اعضای هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی لرستانگفت: رسالت پزشکی که دندانپزشکی نیز از آن خارج نیست مشخص است و همه ما باید پایبند آن باشیم.

وی ادامه داد: اساتید چه بخواهند و چه نخواهند نقش الگویی را برای دانشجویان خواهند داشت و این موضوع اهمیت جایگاه و نقش پررنگ آن‌ها را نشان می‌دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان عنوان کرد: دانشکده دندانپزشکی نوپا بوده و طبیعی است که مشکلات خاص خود را داشته و پیگیر مجوز ساخت دانشکده دندانپزشکی هستیم و تا زمان قطعی شدن ناچاریم از فضای موجود استفاده کنیم.

ساکی در ادامه با اشاره به اینکه اگر مطالبات دانشگاه از سازمان‌های مربوطه اخذ شوند می‌توانیم عمده مشکلات را مرتفع کنیم، افزود: عدم عمل به تعهد این سازمان‌ها باعث کسری بودجه و مشکلات مالی برای دانشگاه می‌شود و بالطبع با این شرایط اولویت به سمت مراکز بالینی خواهد رفت.

وی عنوان کردتوسعه فضای فیزیکی و امکانات دانشکده دندانپزشکی لرستان یکی از برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد و در صورت تأمین منابع مالی قطعاً محقق خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: نیروی پرستار مستقر در دانشکده دندانپزشکی باید با تجربه باشد و تلاش می‌کنیم بتوانیم یک پرستار خبره را به این مجموعه اضافه کنیم.

 

ساکی در ادامه با اشاره به یکسان‌سازی تعرفه‌های دندانپزشکی عنوان کرد: در این راستا جلسه‌ای را با معاون درمان برگزار خواهیم کرد تا با بررسی موضوع در جلسات آتی هیأت امنا مطرح شود و در صورت تأیید اجرایی خواهد شد.

 

منبع:خبرنگاران جوان

   //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

   

نظرات