صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۱۲ آبان ۱۳۹۶  ۱۱:۲۷

کلید اولیه آزمون های علوم پایه دندانپزشکی و پیش کارورزی منتشر شد

کلید اولیه آزمون های علوم پایه دندانپزشکی و پیش کارورزی منتشر شد آزمون های علوم پایه دندانپزشکی و پیش کارورزی و آزمون پایان دوره MPH پزشک خانواده برگزار و کلید اولیه این آزمون ها امروز ۱۲ آبان بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سایت اطلاع رسانی پزشک دندان (PEDAMAG)؛آزمون علوم پایه دندانپزشکی (سبک قدیم)، آزمون پیش کارورزی به صورت الکترونیک و آزمون MPH ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده پنجشنبه ۱۱ آبان برگزار شد.

 کلید اولیه این آزمون ها امروز جمعه ۱۲ آبان بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و فرم اعتراض به سئوالات آزمون ساعت ۱۸ شنبه ۱۳ آبان ماه بر روی سایت فعال می شود.

آزمون پایان دوره MPH پزشک خانواده در ۱۰ حوزه برگزار می شود و جمعا ۱۲۹ نفر در این آزمون شرکت کرده اند.

 

آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی نیز با هماهنگی مناطق آمایشی کشور برگزار شد.

 

منبع:مهر

   //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

   

نظرات