صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ارسال پاسخ

۹ شهریور ۱۳۹۶  ۱۱:۱۵

تبدیل علم به ثروت با کاشت نهال ثروت آفرینی علم و پژوهش

تبدیل علم به ثروت با کاشت نهال ثروت آفرینی علم و پژوهش یکی از برنامه های دولت یازدهم در حوزه علم و فناوری کمک به دانشگاه ها برای تجاری‌سازی نتایج پژوهش‎های آنها بوده است که این امر علاوه ‎بر ایجاد اشتغال برای دانش‎آموختگان، منبع درآمدی برای پوشش هزینه‎های پژوهش و سایر هزینه‎های دانشگاه ها خواهد بود...

یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در طول چهار سال گذشته علاوه بر پیگیری ارتقای جایگاه بین المللی کشورمان در تولید علم، به طور حتم حرکت در جهت کاربردی کردن علم و دانش در راستای تولید فناوری، ثروت و بهره وری هرچه بیشتر و همچنین توجه به فرهنگ کارآفرینی در کشور بوده است.

دولت یازدهم که در طول چهار سال گذشته یک محور تلاش خود را برای آبادانی کشور به بسترسازی و اقدامات اساسی در بخش های مختلف معطوف کرد، در حوزه علم، پژوهش و فناوری نیز تنها راه پیشرفت را توجه به ایجاد و توسعه هرچه بیشتر زیرساخت ها از جمله ایجاد مناطق علم و فناوری می داند.
این موضوع در طول سال های گذشته همواره به عنوان یک سیاست اصلی از سوی وزارت علوم پیگیری شده است، به طوری که در چهار سال اخیر در پنج استان خراسان رضوی، اصفهان، یزد، بوشهر و آذربایجان شرقی مناطق علم و فناوری شکل گرفته و برای آنها سازمان عامل ایجاد و مقررات مربوطه برای فعالیت وضع شده است.
در حالی که پیشتر هیچ منطقه علم و فناوری در کشور فعال نبود، امروز با راه اندازی این پنج مرکز در کشور فعالیت های قابل توجهی در راستای توسعه علمی و فناوری این مناطق آغاز شده است.

**رشد تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد

توسعه و گسترش واحدهای فناور در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و حمایت از آنها در مسیر رفع مشکلات و نیل به اهدافشان از ملزومات اصلی توسعه علم و فناوری کشورها است.
خوشبختانه امروز در ایران نیز سرمایه گذاری های قابل توجهی برای توسعه و گسترش واحدهای فناور صورت گرفته است، به طوری که در طول سه سال اخیر حدود 4 هزار و 400 واحد فناور در پارک ها و مراکز رشد مستقر شده اند.
ضمن این که در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از این واحدهای فناور توانسته اند با موفقیت از مراکز رشد و پارک های علم و فناوری خارج شوند.

**جایزه تجاری‌سازی فناوری به دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی

عدم وابستگی مالی دانشگاه‌ها به بودجه دولتی از اصلیترین مولفههای زیستبوم کارآفرینی است، لذا یکی از برنامه های دولت یازدهم در حوزه علم و فناوری کمک به دانشگاه ها برای تجاری‌سازی نتایج پژوهشهای آنها بوده است که این امر علاوهبر ایجاد اشتغال برای دانشآموختگان، منبع درآمدی برای پوشش هزینههای پژوهش و سایر هزینههای دانشگاه ها خواهد بود، ضمن آن که دانشگاه ها و مراکز پژوهشی می توانند از این طریق سهم موثری در اقتصاد دانشبنیان داشته باشند.
در راستای این رویکرد و با هدف ترویج، شبکه‌سازی و حمایت از فعالیت‌های فناورانه، اعطای جایزه تجاری‌سازی فناوری به دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی بر اساس آیین‌نامه تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی طرحریزی و اجرا شد.
این جایزه با هدف تقویت کارآفرینی دانشگاهی و گسترش پژوهشهای کاربردی شکل گرفته است به طوری که بر اساس این آیین‌نامه اگر دانش فنی حاصل شده توسط اساتید دانشگاهی در قالب یک شرکت دانش‌بنیان به محصول تبدیل شود و به بازار هدف عرضه گردد، معادل 5 درصد فروش شرکت‌های دانش‌بنیان مذکور به دانشگاه‌های متبوع بهعنوان جایزه تجاری‌سازی پرداخت می‌شود
بر اساس موافقت‌نامه‌های همکاری بین معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری و رؤسای 20 دانشگاه، از ابتدای سال 1393 تاکنون 6 دانشگاه از حمایت‌های این جایزه بهره‌مند شده‌اند و در مجموع تا پایان شهریورماه سال جاری، قریب به 20 میلیارد ریال اعتبار به این امر اختصاص داده شده است.

**ایجاد ارتباط بین بخش صنعت و دانشگاه ها

دولت یازدهم در ارتباط با تقویت صنعت و دانشگاه هم اقدامات مناسبی داشته است که تفاهمنامه یکهزار میلیاردتومانی بین 9 دانشگاه و پژوهشگاه مهم کشور با وزارت نفت در حوزه بالادستی برای نخستین بار در کشور به منظور افزایش ضریب ازدیاد نفتی از میادین، قرارداد 700 میلیارد تومانی بین 12 دانشگاه و پژوهشگاه کشور با شرکت های ملی نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش در حوزه صنایع پایین دستی و پتروشیمی برای انجام امور پژوهش های کاربردی و همچنین انجام حدود 1400 طرح مشترک پژوهش و فناوری با اعتباری بالغ بر 205 میلیارد تومان با وزارت دفاع از مهمترین این اقدامات است.
انجام تفاهمنامه وزارت علوم با وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص فراهم کردن فرصت مطالعاتی و پسادکترای صنعتی داخل کشور با معرفی 200هیات علمی برای استفاده از فرصت های مطالعاتی داخل کشور و معرفی 100 نفر عضو هیات علمی برای گذراندن پسادکترای صنعتی، انعقاد 17 تفاهم نامه همکاری بین شورای عتف با سایر وزارتخانه ها و نهادهای دولتی، تشکیل شورای توسعه علوم انسانی و هنر به منظور کاربردی سازی علوم انسانی و هنر از دیگر اقدامات مهم وزارت علوم در حوزه تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه به شمار می رود.

**شکلدهی به شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های ‌راهبردی 

پایه و اساس پیشرفت و دستیابی به فناوری‌های جدید، انجام پژوهش‌های کاربردی، منظم و دارای برنامه است که دسترسی محققین به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و استاندارد از الزامات کلیدی این برنامه است.
با وجود سرمایه‌گذاری قابل توجه در خرید تجهیزات پیشرفته و ایجاد آزمایشگاه‌های مختلف در کشور، همواره به دلیل ناکارآمدی سیستم خدمات‌دهی، محققین با مشکل دسترسی به سرویس آزمایشگاهی مناسب مواجه بوده‌اند و تقاضا برای خرید تجهیزات جدید وجود داشته است
یکی از راهکارهای اجرایی مدیریت این موضوع، ایجاد شبکه‌ای منسجم و یکپارچه از توانمندی‌های آزمایشگاهی کشور در حوزه فناوری‌های پیشرفته و راهبردی است
با درک این مشکل در کشور و تجربه 10 ساله‌ای که از شبکه آزمایشگاهی حوزه فناوری نانو ایجاد شده بود، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شکل‌گیری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران با هدف هم‌افزایی توانمندی‌های آزمایشگاهی کشور در حوزه‌های مختلف فناوری‌های پیشرفته و راهبردی را از تیرماه 1393 آغاز نمود.
دامنه پوشش این شبکه شامل آزمایشگاه‌های خدماتی است و آزمایشگاه‌های پژوهشی و آموزشی را شامل نمی‌شود. «شبکه آزمایشگاهی» علاوه ‌بر مراکز آزمایشگاهی زیرمجموعه سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌های مختلف، مراکز آزمایشگاهی بخش خصوصی را نیز در برمی‌گیرد
بخش‌های آزمایشگاهی وابسته به انواع مؤسسات تحقیقاتی و آموزش عالی اعم از دانشگاه، پژوهشگاه، مرکز تحقیقاتی و مواردی از این قبیل، می‌توانند در این شبکه عضو شده، فعالیت نمایند.
در سال 93 حدود 50 آزمایشگاه به صورت عضو قطعی به ارائه خدمت به مشتریان پرداختند که درآمد حاصل از خدمات مورد تأیید شبکه آزمایشگاهی بالغ بر 115 میلیارد ریال بوده است.
تا تیرماه 1395، حدود بالغ بر 600 آزمایشگاه برای عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های ‌راهبردی درخواست دادهاند که تاکنون 180 آزمایشگاه به صورت قطعی و 179 آزمایشگاه به صورت آزمایشی در 30 استان و 56 شهر کشور به شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های ‌راهبردی پیوسته‌اند، ضمن آنکه 210 آزمایشگاه به دلیل نداشتن شرایط عضویت رد و 76 آزمایشگاه در دست بررسی هستند
در حال حاضر، اطلاعات حدود 359 مرکز آزمایشگاهی (180 عضو قطعی، 88 عضو آزمایشی و 91 آزمایشگاه غیرعضو) و بیش از 6620 دستگاه (3738 دستگاه آزمایشگاه‌های عضو قطعی، 1791 دستگاه آزمایشگاه‌های عضو آزمایشی و 1091 دستگاه آزمایشگاه‌های غیرعضو) از طریق وبگاه شبکه در دسترس است
بیشترین سهم حوزه فعالیت اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی بر اساس وزارتخانههای متولی به وزارت علوم، بهداشت و جهاد کشاورزی تعلق دارد. آزمایشگاههای بخش خصوصی نیز 21 درصد از آزمایشگاهها را به خود اختصاص دادهاند که در نوع خود درصد قابل توجهی را تشکیل می‌دهند.

 

منبع:ایرنا

   //پدامگ//

//پزشک دندان//

//تجهیزات دندانپزشکی//

//محصولات دندانپزشکی//

//کنگره های تخصصی دندانپزشکی//

 

 

  

نظرات