صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

مطالب با کلمه کلیدی جایگاه سلامت دهان

  • تبدیل دفتر امور درمان دندانپزشکی  به اداره امور دندانپزشکی تبدیل دفتر امور درمان دندانپزشکی به اداره امور دندانپزشکی ۲۰ دى ۱۳۹۶

    عضو کمیته سمپوزیوم جایگاه سلامت دهان در نظام سلامت کشور با بیان اینکه در وزارت بهداشت متولی مشخصی در زمینه سلامت دهان نداریم، افزود:به تازگی دفتر امور درمان دندانپزشکی وزارت بهداشت به اداره امور دندانپزشکی تبدیل شده است و این حرکت مثبتی است که در این حوزه انجام شده است؛ ما در همه زمینه های مرتبط با حوزه سلامت به یک متولی مشخص در کشور نیاز داریم.