صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

آگهی کاربران آماده استخدام

تخصص استان
تاریخ ثبت: شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
نام: محمدهادی رستمی
استان: فارس
تخصص: نجهیزات دندانپزشکی
سن: 32سال
سنوات سابقه کار: 4 سال
ایمیل: ahoraro2013@gmail.com
Ahora@hyrad :اکانت تلگرام
توضیحات: .
تاریخ ثبت: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
نام: مجید حمزه نژاد
استان: تهران
تخصص: مهندس مکانیک
سن: 26سال
سنوات سابقه کار: 0 سال
ایمیل: Majid2003mh@gmail.com
majidhamzenejad :اکانت تلگرام
توضیحات: .
تاریخ ثبت: شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴
نام: علیرضا عزیزی
استان: تهران
تخصص: دستیاری دندانپزشکی
سن: 25سال
سنوات سابقه کار: 5 سال
ایمیل: alirezaazizi41@yahoo.com
09356370742 :اکانت تلگرام
توضیحات: با سلام,با 5 سال سابقه کار اماده همکاری با دندانپزشک عمومی هستم,تسلط کامل بر تمامی وسایل را دارم,فقط شیفت صبح میتوانم حضور پیدا کنم
تاریخ ثبت: سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴
نام: حمید رضا پوستین دوز
استان: اصفهان
تخصص: مدیریت داخلی،فروش،تعمیرات مربوط به کارخانه تولیدی
سن: 31سال
سنوات سابقه کار: 7 سال
ایمیل: postindooz2001@yahoo.com
09133166385 :اکانت تلگرام
توضیحات: اینجانب در شهر اصفهان ساکن هستم و آشنایی کامل با مواد اولیه و تنظیمات دستگاه ها مونتاژ و راه اندازی دستگاه تعمیرات مدیربت خرید و فروش و هر آنچه که برای مدیریت یک واحد تولیدی لازم باشد دارم
مدرک تحصیلی
لیسانس مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی تهران
تاریخ ثبت: سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴
نام: زهره فاضلی
استان: البرز
تخصص: نرم افزار کامپیوتر و حسابداری
سن: 28سال
سنوات سابقه کار: 0 سال
ایمیل: mtt1363@yahoo.com
:اکانت تلگرام
توضیحات: -
تاریخ ثبت: سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴
نام: عسگر اکبرزاده
استان: تهران
تخصص: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور
سن: 39سال
سنوات سابقه کار: 11 سال
ایمیل: newstrategy7@yahoo.com
:اکانت تلگرام
توضیحات: با سلام
اینجانب مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی خود را از دانشگاه پیام نور تهران غرب دریافت نموده و ده سال سابقه کار در شرکت مهر آریا پلیمر پارس دارم.در این شرکت به عنوان سرپرست دفتر تولید مشغول بکار بوده ام.
تاریخ ثبت: سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴
نام: مهدیه طاهری
استان: تهران
تخصص: کارشناس حسابداری
سن: 26سال
سنوات سابقه کار: 6 سال
ایمیل: mahdiyeh.taheri@yahoo.com
@taheri1368 :اکانت تلگرام
توضیحات: -
تاریخ ثبت: سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴
نام: حسین علی عباسی
استان: تهران
تخصص: حسابداری
سن: 35سال
سنوات سابقه کار: 10 سال
ایمیل: h.aliabbasi_1359@yahoo.com
:اکانت تلگرام
توضیحات: دارای مدرک کارشناسی با سابقه 10 ساله در صنایع تولیدی و صنعتی و بازگانی

کانال تلگرام پزشک دندان | پدامگ

صفحه رسمی پزشک دندان | پدامگ