صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

آماده استخدام

این فرم ویژه افراد جویای کار می باشد. پس از بررسی درخواست، پیامی مبنی بر تایید به ایمیل یا اکانت تلگرام شما ارسال می شود.
  • نام و نام خانوادگی
  • تخصص
  • سن
  • استان
  • سنوات سابقه کار
  • ایمیل برای دریافت پیام تایید و ارتباط با شما از طریق ایمیل وارد کنید
  • اکانت تلگرام برای ارتباط با شما در تلگرام وارد کنید
  • توضیحات ضروری

کانال تلگرام پزشک دندان | پدامگ

صفحه رسمی پزشک دندان | پدامگ