صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

انتشارات

آشنایی با انواع فایل های روتــاری انتشارات رویان پژوه-
اصول و کاربرد دیودلیزر در دندانپزشکیانتشارات رویان پژوه-
بی حسی موضعی مالامدانتشارات رویان پژوه-
پروتزهای ایمپلنت دندانی (Misch 2015) جلد اولانتشارات رویان پژوه-
پریودونتولوژی بالینی و ایمپلنت های دندانی _ لینده (جلد دوم)انتشارات رویان پژوه-
تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک (فالاس 2013)انتشارات رویان پژوه-
درمان اختلالات تمپورومندیبولر و اکلوژنانتشارات رویان پژوه-
رادیـولوژی دهـان؛ اصول و تفسیــرانتشارات رویان پژوه-
رویکردی نوین در دندانپزشکی کودکانانتشارات رویان پژوه-
زیبایی و بیومکانیک در ارتودنسیانتشارات رویان پژوه-
کیست ها و تومورهای ادونتوژنیک (Gnepp 2009)انتشارات رویان پژوه-
گام به گام با سفید کردن دندان (Bleaching)انتشارات رویان پژوه-
گام به گام با مدیریت مطب‏ های دندانپزشکیانتشارات رویان پژوه-
مرجع دارو‌های دندانپزشکی ایرانانتشارات رویان پژوه-