صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

هند پیس

آنگل RXD - WRUIXINآریا طب سینا هستی
ایر موتور RXD - 2 | RXD - 4RUIXINآریا طب سینا هستی
ایرموتور رخشرخش توربين مه آرا دندان
توربین (بلبرینگ سرامیکی)Moritaتهران اتکال
توربین آچاری RXBD - 2 | RXBD - 4RUIXINآریا طب سینا هستی
توربین آچاری رخشرخش توربين مه آرا دندان
توربین پوش باتن اسپری RXADRUIXINآریا طب سینا هستی
توربین پوش باتن رخشرخش توربين مه آرا دندان
توربین پوش باتن سری ARUIXINآریا طب سینا هستی
توربین پوش باتن سری BRUIXINآریا طب سینا هستی
توربین پوش باتن فایبر اپتیک RXGB - K | RXGD - KRUIXINآریا طب سینا هستی
توربین پوش باتن کوپلینگی RXADRUIXINآریا طب سینا هستی
توربین مخصوص دندان عقل و تراش های خلفی R-45RUIXINآریا طب سینا هستی
دستگاه DentaportMoritaتهران اتکال
روتاری Dentaport ZX OTRMoritaتهران اتکال
روتاری وایرلس Tri Auto miniMoritaتهران اتکال
هند پیس مستقیم RXD - ZRUIXINآریا طب سینا هستی