صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

اینسترومنت

آمالگام کریرMeridianابزار جراحی فتاح طب
اسپاتول دهانی هالوMeridianابزار جراحی فتاح طب
اکسکواتور 1295 26Meridianابزار جراحی فتاح طب
الواتورMeridianابزار جراحی فتاح طب
الواتور پاشنه ای کلاسیک 7014Meridianابزار جراحی فتاح طب
الواتور پرچمی چپ 7211Meridianابزار جراحی فتاح طب
الواتور پرچمی راست 7212Meridianابزار جراحی فتاح طب
الواتور دنده ایMeridianابزار جراحی فتاح طب
الواتور سوزنی چپ 7238Meridianابزار جراحی فتاح طب
الواتور کلاسیک سوزنی راست 7239Meridianابزار جراحی فتاح طب
الواتور کوپلنMeridianابزار جراحی فتاح طب
الواتور مستقیم بزرگ 7034Meridianابزار جراحی فتاح طب
اندومتر انگشتریMeridianابزار جراحی فتاح طب
بردارنده بند خلفی ارتودنسیMeridianابزار جراحی فتاح طب
برنیشر تخم مرغی یک سرMeridianابزار جراحی فتاح طب
برنیشر هالو و هالو اسMeridianابزار جراحی فتاح طب
پلایر ارتودنسیMeridianابزار جراحی فتاح طب
پنس دوخم ساده 2280Meridianابزار جراحی فتاح طب
پنس قفل دار 291Meridianابزار جراحی فتاح طب
تی برنیشر ساده و هالوMeridianابزار جراحی فتاح طب
چاقوی مومMeridianابزار جراحی فتاح طب
دسته آیینه هالو و سادهMeridianابزار جراحی فتاح طب
دهان باز کنMeridianابزار جراحی فتاح طب
ست الواتور ساده 8عددی 8000Meridianابزار جراحی فتاح طب
ست الواتور کلاسیک 9 عددی 7333Meridianابزار جراحی فتاح طب
ست فورسپس 7عددی ساده 4000Meridianابزار جراحی فتاح طب
ست فورسپس ساده 5000Meridianابزار جراحی فتاح طب
ست فورسپس کلاسیک 7 عددی 6000Meridianابزار جراحی فتاح طب
سوند دو سر ساده و هالوMeridianابزار جراحی فتاح طب
سوند مدرج ساده ویلیام و هالوMeridianابزار جراحی فتاح طب
فارابوفMeridianابزار جراحی فتاح طب
فورسپس پرمولر بالا، چپ و راست 4003Meridianابزار جراحی فتاح طب
فورسپس پرمولر پایینMeridianابزار جراحی فتاح طب
فورسپس سادهMeridianابزار جراحی فتاح طب
فورسپس ساده فک پایینMeridianابزار جراحی فتاح طب
فورسپس سانترال و مولر بالاMeridianابزار جراحی فتاح طب
قلم دایکال دوسرMeridianابزار جراحی فتاح طب
قلم طلایی جدیدMeridianابزار جراحی فتاح طب
قیچی جراحیMeridianابزار جراحی فتاح طب
قیچی جراحی سرصاف تی سیMeridianابزار جراحی فتاح طب
قیچی جراحی گلدمن فاکس سرکجMeridianابزار جراحی فتاح طب
کارور لوزیMeridianابزار جراحی فتاح طب
کلمپ رابر دام 10 عددیMeridianابزار جراحی فتاح طب
کندانسور سادهMeridianابزار جراحی فتاح طب
کورت قاشقی هالو ام ای 9Meridianابزار جراحی فتاح طب