صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

دکوراسیون

پارتیشن 2 جداره تمام MDFنوید اکباتان
پارتیشن 2 جداره تمام هایگلاسنوید اکباتان
پارتیشن آلمینیومینوید اکباتان
پارتیشن پلکسیچکاوک
رسپشن با لایت باکسنوید اکباتان
کانتر منشی چکاوک